Resilient Regions Association är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi mer resilienta regioner med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.

Resilient Communities

Regionala plattformar som ger våra medlemmar tillgång till internationellt kunskapsutbyte, ”best practice” och samarbeten kring en regions funktionalitet, attraktivitet, effektivitet och tålighet mot påfrestningar.

Läs mer!

Flöden i fokus

Olika verksamheter i en stad är beroende av varandra och binds ihop av flöden. Vi erbjuder samarbeten och utveckling av funktionella städer med fokus på flöden av varor, tjänster, pengar, människor, energi och information.

Läs mer!