AKTIVITETER

Den aktiva,
neutrala arenan

Resilient Regions Association bedriver en rad olika aktiviteter i rollen som banbrytande och samtidigt sammankopplande arena.

Våra aktiviteter är öppna för medlemmar att delta i. Vissa aktiviteter är inte enbart för medlemmar utan alla kan vara välkomna, t.ex. vissa seminarier.

Resilient Regions Association genomför olika projekt. Dessa kan vara på uppdrag av medlemmar inom ramen för ordinarie verksamhet eller specifikt beslutade och finansierade.

Projekten genomförs enligt modell för ”open innovation” d.v.s. alla som deltar har rätt att använda vad som kommer fram och resultaten av projekten är tillgängliga för medlemmarna. Naturligtvis är det så att programvaror etc. som ägs och är skyddade av enskild organisation också är det i projekten.

Har du idéer och funderingar kring utmaningar och projekt, kontakta gärna Olle Uhlmann för en diskussion.

Resilient Regions är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi ett mer resilient samhälle med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Övning: Värmebölja

2017 Övningen prövar beredskapsplanen, larmkedjan samt omsorgsorganisationernas åtgärder vid höga temperaturer…

Läs mer…

STÄNDIGA AKTIVITETER

Functional Cities

Functional Cities är en årlig konferens med fokus på städers och regioners funktionalitet. Deltagarna representerar städer, myndigheter, näringsliv och akademi.

functionalcities.com

Resilient Community Skåne

Resilient Community Skåne är ett nätverk av ledande politiker, kommunchefer och chefer för företag för utveckling av ett mer resilient Skåne.

Läs mer…

Resilient Regions i Almedalen

Resilient Regions medverkar varje år vid Almedalsveckan.

Resilient Regions Studentnätverk

Resilient Regions studentnätverk är ett öppet för studenter vid universitet och högskola med intressen i funktinalitet, hållbarhet och resiliens i städer och regioner.

Läs mer…

SEMINARIER & WORKSHOPS

Vi älskar att
prata om resiliens

Resilient Regions Association arrangerar seminarier och workshops i syfte att sprida kunskap och lyfta fram aktuella händelser. 

Vi arrangerar dessa på initiativ av våra medlemmar och partners.

Dessutom arrangerar vi en speciell typ av workshop som vi kallar ”Problem Challenging Worskhop”  vars syfte är att på ett strukturerat sätt identifiera behov att arbeta vidare med som angelägna projekt, innovationer eller nya nätverk.

Nyfiken på resiliens? Kontakta Silvia Haslinger Olsson

MEDARBETARE

Magnus Qvant

CEO/Secretary General

+46 768 33 45 45
 magnus.qvant@resilientregions.org

Olle Uhlmann

Senior Advisor

+46 70 338 04 08
olle.uhlmann@resilientregions.org

Silvia Haslinger Olsson

Operations Manager

+46 768 33 22 88
silvia.h.olsson@resilientregions.org

VAD HÄNDE SENAST?

ÖVNING: VÄRMEBÖLJA Juni 2017

RESILIENT COMMUNITY SKÅNE Mars 2017

MEDLEMSDAG Februari 2017

Events

Vi arbetar med resiliens lokalt och hämtar inspiration och delar med oss av vår expertis globalt.