KONTAKT

Vi älskar att prata
om urban resiliens

Oavsett om du är bara är nyfiken på ämnet urban resiliens, om du har en innovation på gång eller om du representerar en kommun som identifierat att ett resilient samhällsbyggande är den enda vägen så är du välkommen att kontakta oss!

Resilient Regions Association är Sveriges neutrala arena för urban resiliens. Vi deltar på konferenser över hela världen och ligger i ämnets framkant. Vi sprider vår kunskap genom olika publikationer, projekt, konferenser, workshopsseminarier och nätverk.

RRA Styrelse

Ordförande
Mikael Edelstam, Miljöstrategi AB (mikael.edelstam@miljostrategi.se)

Vice ordförande
Magnus Qvant, Nordic Urban Resilience Institute (magnus.qvant@resilientregions.org)

Ledamöter
Mats Persson, Learning Well South AB (mats.person@learningwell.se)
Malin Eklblad, Trelleborgs kommun (malin.ekblad@trelleborg.se)
Michael Marklund, Lloyd´s Register (michael.marklund@lr.org)
Lina Ringberg, Malmö stad (lina.ringberg@malmo.se)
Ulf Nilsson, Räddningstjänsten Syd (ulf.nilsson@rsyd.se)