BLI MEDLEM

Ta plats i framtidens
nätverk idag

Var med och skapa resilienta lösningar på regionnivå!
Bli medlem i Resilient Regions Association.

Resilient Regions Association erbjuder ett forum för näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter där samhällsnyttan står i fokus. Målet är att tillsammans utveckla attraktiva, smarta, hållbara städer och regioner som fungerar oavsett vilka utmaningar och påfrestningar de ställs inför.

I medlemskapet ingår:

 • Tillgång till regionala arenor, så kallade Resilient Communities, där olika aktörer utvecklar innovationer och lösningar för att möta gemensamma utmaningar.
 • Tillgång till ett internationellt och exklusivt nätverk inom urban utveckling och resiliens.
 • Ny kunskap och nya erfarenheter via seminarier, utbildningar och workshops.
 • Möjlighet att forma och arrangera den årliga internationella konferensen Functional Cities.
 • Tillgång till omvärldsbevakning, aktuell forskning och ’best practice’.
 • Gemensamma resor och deltagande vid internationella konferenser.
 • Synlighet på Resilient Regions Associations webbplats.

Som aktiv i ett Resilient Community får du:

 • Identifiera och arbeta med regionala behov och utmaningar.
 • Utveckla projekt och lösningar för din regions framtid.
 • Träffa beslutsfattare, politiker och representanter från näringslivet.
 • Möjlighet att initiera möten och samarbeten på en neutral arena.


Årsavgift

Företag och organisationer betalar en årsavgift för ett medlemskap, beloppet är baserat på företagets omsättning i MSEK. Representerar du en region, kommun, myndighet eller annan offentlig organisation, vänligen kontakta Magnus Qvant.

Omsättn. (MSEK) Årsavgift
<15 5 000 SEK
+15 – 100 12 000 SEK
+100 – 1 000 30 000 SEK
>1 000 40 000 SEK

Årsavgiften baseras på företagets eller organisationens omsättning i MSEK.

FAKTA

Resilient Regions Association skapades på initiativ av E.ON, Försvarsmakten, If, Lunds universitet, Region Skåne och Saab. Idag är medlemmarna många fler eftersom resiliens i samhällsviktiga flöden blir allt mer avgörande för en stads attraktivitet och förmåga att locka talanger, kapital, turister och viktiga investeringar.

KONTAKTA OSS

Magnus Qvant

CEO/Secretary General

+46 768 33 45 45
 magnus.qvant@resilientregions.org

Olle Uhlmann

Senior Advisor

+46 70 338 04 08
olle.uhlmann@resilientregions.org

Silvia Haslinger Olsson

Operations Manager

+46 768 33 22 88
silvia.h.olsson@resilientregions.org

RESILIENT COMMUNITIES

Mötesplatser för smarta samhällsflöden

Som medlem i Resilient Regions Association får du tillgång till aktuell forskning, internationellt kunskapsutbyte och ”best practice” via bland annat seminarier, konferenser, frukostmöten, medlemsutbildningar, workshops och studieresor. 

Under 2014 lanserade vi Resilient Communities, ett koncept med fokus på processer som styr utvecklingen av effektiva och smarta samhällsflöden i vardagen. Målet är att tillsammans skapa en smart och hållbar stadsutveckling.

För medlemskap och möjlighet att delta i det gemensamma utvecklingsarbetet, kontakta Magnus Qvant, Verkställande sekreterare på Resilient Regions Association: Telefon: 0768-33 45 45. Epost: magnus.qvant@resilientregions.org.

RESILIENT COMMUNITY SKÅNE

Utveckling av ett
mer resilient Skåne

Resilient Community Skåne är ett nätverk av ledande politiker, kommunchefer och chefer för företag för utveckling av ett mer resilient Skåne. Uppgiften är att sätta igång konkreta projekt som adresserar Skånes utmaningar och som leder till innovativa och nya lösningar.

I Resilient Community finns två nätverk. Ett politikernätverk som leds av , Dolores Öhman, Regionråd Region Skåne, och ett Chefsnätverk där Katarina Pelin, Förbundsdirektör VA Syd, är ordförande.

Chefsnätverkets främsta uppgift är att identifiera, definiera och prioritera utmaningar och starta projekt i regionen. För att säkra Communityts existens på längre sikt finns också ett politiskt nätverk. Detta knyter samman ledande skånska politiker oavsett administrativa gränser.

Resilient Regions Association faciliterar arbetet med de utmaningar som chefsnätverket formulerar, benchmarkar dem, identifierar svagheter och finansieringsmöjligheter, avsätter resurser, formulerar projektidéer och hittar andra intressenter.

Resilient Community Skåne har en egen plats på LinkedIn där information sprids, där deltagarna kan nätverka, starta och delta aktivt i diskussioner mm.

Intresserad av att vara med?
Kontakta oss på info@resilientregions.org

Resilient_Community_Skane

STYRELSE

Katarina Pelin

Styrelseordförande

VA Syd, Förbundsdirektör

Tina Sundström Karlberg

Vice styrelseordförande

Siemens AB

Jan Andhagen

Mälarnergi AB

Sandra Jönsson

Malmö Högskola

Peter Cavala

Länsstyrelsen Skåne

Therese Andersson

Region Skåne, Enhetschef Samhällsplanering

Ken Henningsson

If Skadeförsäkring AB

Linda Kazmierczak

Räddningstjänsten Syd, Förbundsdirektör

Andreas Schönström

Malmö Stad, Kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden

Resiliensarbete
är en lagsport

Resilient Regions Association erbjuder ett forum för näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter där samhällsnyttan står i fokus. Målet är att tillsammans utveckla attraktiva, smarta, hållbara städer och regioner som fungerar oavsett vilka utmaningar och påfrestningar de ställs inför.

MEDLEMMAR