BLI MEDLEM

Ta plats i framtidens
nätverk idag

Var med och skapa resilienta lösningar på regionnivå!
Bli medlem i Resilient Regions Association.

Resilient Regions Association erbjuder ett forum för näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter där samhällsnyttan står i fokus. Målet är att tillsammans utveckla attraktiva, smarta, hållbara städer och regioner som fungerar oavsett vilka utmaningar och påfrestningar de ställs inför.

I medlemskapet ingår:

 • Tillgång till regionala arenor, så kallade Resilient Communities, där olika aktörer utvecklar innovationer och lösningar för att möta gemensamma utmaningar.
 • Tillgång till ett internationellt och exklusivt nätverk inom urban utveckling och resiliens.
 • Ny kunskap och nya erfarenheter via seminarier, utbildningar och workshops.
 • Möjlighet att forma och arrangera den årliga internationella konferensen Functional Cities.
 • Tillgång till omvärldsbevakning, aktuell forskning och ’best practice’.
 • Gemensamma resor och deltagande vid internationella konferenser.
 • Synlighet på Resilient Regions Associations webbplats.

Som aktiv i ett Resilient Community får du:

 • Identifiera och arbeta med regionala behov och utmaningar.
 • Utveckla projekt och lösningar för din regions framtid.
 • Träffa beslutsfattare, politiker och representanter från näringslivet.
 • Möjlighet att initiera möten och samarbeten på en neutral arena.

 

FAKTA

Resilient Regions Association skapades på initiativ av E.ON, Försvarsmakten, If, Lunds universitet, Region Skåne och Saab. Idag är medlemmarna många fler eftersom resiliens i samhällsviktiga flöden blir allt mer avgörande för en stads attraktivitet och förmåga att locka talanger, kapital, turister och viktiga investeringar.

KONTAKTA OSS

Magnus Qvant

CEO/Secretary General

+46 768 33 45 45
 magnus.qvant@resilientregions.org